Chci se stát autorem!

Podmínky spolupráce

 • autor navrhuje prodejní cenu licencování svého díla, tržiště má však pravomoc tuto cenu upravit jak nahoru tak i směrem dolů, maximálně však o 50% z navržené ceny, minimální cena licence je 100 Kč
 • autor je povinný dodat textový popis díla s vysvětlením účelu díla, dílo, obrázkovou prezentaci díla, název kategorie a eventuelně další klíčová slova pro vyhledávání
 • tržiště má právo odmítnout prodej autorova díla bez udání důvodu
 • autor prohlašuje, že bude dodávat díla, která slouží pouze k účelu jím popsaném a pokud dílo způsobí škody zákazníkovi, zaplatí smluvní pokutu až 10 tis. Kč, přičemž tato pokuta nesnižuje nárok na náhradu škody
 • tržiště má právo stáhnout dílo z nabídky, musí to však poté ohlásit autorovi
 • startovací sazba odměny autora je 66,6%, pokud autor dosáhne celkového historického obratu 100 tis. Kč, potom se startovací sazba změní na základní sazbu, která činí 75,1%
 • odměna autora se vypočítá jako násobek sazby odměny a prodejní ceny po odečtu DPH a po zohlednění provize případnému distributorovi
 • dílo může být výhradní (dílo bude k dispozici jenom na tržišti) nebo nevýhradní (může dílo prodávat i jinde) - při nevýhradnosti díla se od sazby odměny autora odečte 10% (66,6% - 10% = 56,6%)
 • autorova odměna bude zaplacena jednou měsíčně a to vždy nejpozději k 15. v měsíci, pokud celková měsíční odměna nepřesáhne 500 Kč, tak se její výplata přesouvá na další měsíc nebo i dále dokud nedosáhne aspoň 500 Kč
 • autor má nárok na přehled prodejů svého díla
 • pokud spolupracuje autor s inspirátorem, souhlasí s jeho odměnou ve výši 7% z autorovy odměny, kterou strhne a vyplatí tržiště

Potřebujeme Vaše údaje, abychom Vám mohli založit autorský účet. Pro registraci, prosím, přejděte na formulář Chci se stát autorem!

Detailní znění Autorských podmínek Platformy DATAMIO

Podmínky používání (autor)